A klub egy összetartozást jelent, egy adott témában, élethelyzetben, aktivitásban, sportban, betegségben. A klub keretén belül előadások, beszélgetések, zajlanak. A résztvevők kötődnek az adott témához, vagy Klubfajtához. A legtöbb tag rendszeresen jár, de van, aki alkalmanként és olyan is előfordul, hogy ritkán vesz részt a foglalkozásokon. Tanulhatunk közben, információt kaphatunk és emberekkel találkozhatunk. Sorstársakkal és érdeklődőkkel.

A személyes találkozások erőt, a hiteles információ biztonságot ad és utat mutat. A betegségben sokszor egyedül érezzük magunkat, rengeteg kérdéssel és kétséggel teli időszakon megyünk át. Nagyon jó találkozni olyanokkal, akik hasonlóképpen vannak benne a betegségben, olyanokkal, akiknek bármilyen jellegű kérdés feltehető, és olyanokkal is, akik már túlélték azt, sorstársakkal, orvosokkal egy teljesen más, kórházi légkörön kívüli helyszínen.

 • Figyelhet
 • Kérdezhet
 • Beszélgethet
 • Alkothat
 • Kikapcsolódhat
 • Barátokra találhat
 • Tanulhat

Ezért tartjuk nagyon fontosnak, és az egyik fő segítő vonalunknak, a

KLUBOK 

megszervezését.

A Klubok keretein belül átadjuk és megtanítjuk az egészséges életmóddal kapcsolatos információkat, előadásokat és orvos-beteg találkozókat szervezünk.

A Magyar Rákellenes Ligán belül működő RÁKÁSZ – Rákellenes Általános Szolgálat – teszi lehetővé, hogy ezek a klubok Budapesten működjenek. Minden hónapban kiírásra kerül, hogy milyen klubok, mikor és hol látogathatóak.

RÁKÁSZ elérhetőségek: XII. ker. Greguss u. 2., Tel.: 321-7445

Betegségre specializált Klubok, érintetteknek, gyógyultaknak családtagjainak 

 • Limfóma klub a limfómás betegeknek és hozzátartozóiknak ad lehetőséget egymás segítésére, a tapasztalatok megosztására havonta egyszer.
 • Agydaganatos betegek klubja: előadások, beszélgetések a betegségről, rehabilitációról, kezelési lehetőségekről, meghívott vendégekkel. A Klub fővédnöke: Prof. dr. Nyáry István
 • Fiatal Rákbetegek klubja: a fiatal betegek speciális igényét, problémáik megoldását szeretnénk elősegíteni.
 • Vesedaganatos Betegek klubja (jelenleg nem elérhető)
 • Melanóma klub
 • Harcosok klubja: Tüdőrákosoknak és hozzátartozóiknak. A Harcosok klubja alapító tagja a 2014-ben megalakult CELCAPANET – Central European Lung Cancer Patient Network – hálózatnak. Információk a tüdőrákról, kezelési lehetőségekről szakemberekkel.

“A klubban választ kaphat minden kimondott és kimondatlan kérdésére, legyen szó a  küzdelemhez szükséges lelki erőről, a tünetek enyhítéséről, kiegészítő terápiákról vagy akár társadalombiztosítási kérdésekről. Köztünk a klubban lehetősége nyílik megértő betegtársakkal találkozni, megosztani a tapasztalataikat, beszélgetni és informatív előadásokat hallgatni. A hasonló betegséggel küzdő társak példája reményt adhat, erősítheti Önt, így belső erőforrásait jobban tudja a gyógyulásra összpontosítani.”
http://daganatok.hu/rendezvenyek/harcosok-klubja

Művészetterápiás Klubok

Tíz évvel ezelőtt indult el a Ligánál a művészetterápiás klubfoglalkozások szervezése. A testtel foglalkozó orvosi kezelések mellett, tudjuk, hogy milyen nagy szükség van a lelki segítésre. Ma már sok lehetőség van arra, hogy különféle terápiákat vegyünk igénybe, ha a rákkal küzdünk. Az MRL mégis úgy gondolta évekkel ezelőtt, hogy a lelki segítő foglalkozás két fontos kritériummal még hatékonyabb, ez a művészet és a sorstársakkal való találkozás, a közösen megélt, átélt, átbeszélt, átjátszott pillanatok, melyek nem nélkülözik a mozgást, a mesét, a képzeletet, az alkotást. Azt láttuk, hogy aki eljött, maradt és visszatért, és elképesztő fejlődésen keresztül ment át. Ha a lélek ép, a test könnyebben gyógyul és ebben rengeteg erő van. A Léleksegítés minden területen fontos. Kiemelkedő az, hogy tíz év óta folyamatosak ezek a Klubok és maradnak is az MRL főtevékenységében.

 • Irodalomterápia: ”Lélektől lélekig”: az irodalmi műveken keresztül megtapasztalják a költészet, a szó gyógyító erejét a saját életükben is és mindemellett az érintettek maguk is írnak műveket.
 • Rögtönzések színháza: A korábban “Színezd Újra” címmel ellátott Klub ma egy interaktív, improvizációs műfaj, amelyben az előadás a résztvevők történeteiből, érzéseiből, fantáziáiból alakul ki a játékmester, tréningvezető irányítása mellett: a nézők történeteket, életeseményeket osztanak meg, amit a társulat zene kíséretében eljátszik.
 • Körtánc: mindannyian ugyanannak a körnek az egyenrangú tagjai, egymás kezét fogják, így lépnek együtt, és egyszerre lélegeznek a zene és a tánc gyógyító erejét felhasználva.
 • Népmesékkel a lelki egyensúlyért: a mese megszólaltat és bevon, elvisz a gyermekkorunkba, elindítja az embert önmagához és ezáltal indulnak be a lelki folyamatok. Kimondja és elképzeli és előhozza a benne lévő szeretetet. A szeretet békét és nyugalmat ad, ami megteremti a lelki egyensúlyt.
 • Selyem- és Ikonfestés: A festés szigorú szabályai segítenek rendet tenni gondolataink között. A heteken át tartó munka során fellelkesedve az eddig nem ismert képességeinken, korlátainkat belátva a legtökéletesebbet hozva ki magunkból készül el a kép. Az elmélyülés erőt, lelki megújulást kínál és rendet tesz a gondolatok között. Egy betegségben a “rend” irányít sok folyamatot.
 • Élet és Tudat Programsorozat: sokféleképpen segít, menedéket nyújt nehéz helyzetekben, örömöt szül. Középpontjában a meditáció áll, a tudatos jelenlét, mind tudományos, mind spirituális vonalon. Meghívott előadóktól ismerhetünk meg a lélekkel foglalkozó irányzatokat, segítőket.
 • Stresszoldó tréningek: autogén tréning, a problémákhoz, küzdelmekhez, érzelemvilághoz való közelítés. A stressz csökkentése céljával.
 • Irodalomterápia csoport képzett terapeuta vezetésével, „Lélektől lélekig” irodalomterápiás klubnak is hívjuk: a szépirodalmi művek gyógyító hatását évszázadok óta minden kultúrában elismerik. Az irodalomterápia pszichoterápiás irányzatként a 19. század óta létezik. Hazánkban azonban csak 10-15 éve kezd létjogosultságot nyerni a különböző alkalmazási területeken.Hazánkban egyedülálló az aktív irodalomterápia jelenléte, amikor a betegek saját maguk hoznak létre műveket: verset, esszét, mesét, naplót írnak, arról a témáról, érzéseikről,amelyet a megismert mű váltott ki belőlük! Ennek komoly öngyógyító hatása van. Munkánk sikerét bizonyítja, hogy több egyetemi képzésről jönnek hospitáló hallgatók, immáron több alkalommal.
 • Művészetterápiás csoport az alkotásnak, mint az önkifejezés kreatív formájának nemcsak az egészségmegőrzésben van fontos szerepe, hanem az egészséges személyiség megismerésében is. A művészetterápia a gyógyításon túl a személyiség mélyebb megismerését is szolgálja. A módszer célja: az egész személyiség tudatos bevonása és aktiválása a fejlődés, a változás érdekében. A művészetterápia segítségével lehetőség nyílik:
  • az önbizalom növelésére,
  • a kibillent lelki egyensúly helyreállítására,
  • a lelki problémák gyökereinek feltárására,
  • a krízishelyzetekből való sikeresebb kilábalásra,
  • az önismeret fejlesztésére,
  • a képességek hatékonyabb hasznosítására.

A Léleksegítő Klubok nélkülözhetetlenek a Liga életében, különleges úton járva adnak mindenkinek segítő értéket a betegútban.

Tanulást, kikapcsolódást célzó, hitet elmélyítő Klubok

 • Fakanál Klub: már közel 10 éve működik. Csépke Kati háziasszony vezetésével. Minden foglalkozáson főzünk és egy adott téma köré építkezünk, így pl. kávé, víz- ezen témák teljes körő körbejárása történik meg, amíg elfogyasztjuk a készített ételeket, desszertet.
 • Kézműves Klub: Célja a művészet és a csoportterápia hatását segítségül hívni a betegség feldolgozásának és az azzal való együttélésnek segítésére. A klubfoglalkozásokon különböző kézműves technikákat tanulunk, és ajándéktárgyakat készítünk
 • Férfiak Klubja: férfiakat érintő betegségekről előadásokat lehet hallgatni.
 • Ébredések filmklub, minden hónap első hétfőjén egy-egy elgondolkodtató, a tudatos életvezetéssel kapcsolatos filmet nézünk meg, majd közösen megbeszéljük.
 • Ökumenikus Bibliakör, a Biblia segítségével a betegséggel kapcsolatos kérdésekre keressük a választ. “Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)
 • Hatékony életmódváltás: hozz újat, felszabadultabbat az életedbe. A régi elavult sémák elvetése és az új tudatos élet megteremtése a cél. Ebben segít ez a klub.
 • Sétáljunk együtt! klub: kirándulások, havonta egyszer
 • Szomatodráma: a Testtől Lélekig Alapítvánnyal közösen szervezett klub, gyógyító kommunikáció a testtel és a lélekkel.
 • Erőszakmentes kommunikáció tréning: segít őszintén, de bántó kritika nélkül kommunikálni, kölcsönösen megértő és támogató kapcsolatokat kiépíteni és a konfliktusokat békésenrendezni. Az eredményekről nagyon megható mondatokban nyilatkoztak a résztvevők, pl.„Mindig is ablakot szerettem volna nyitni, nem falat építeni a kommunikációmmal.” vagy „Ráébredtem, hogy ha empatikusan nézem az embertársaimat, már a konfliktusok
 • Szeretetmasszázs – heti 1 alkalommal az érintett betegek egy órás ringató masszázson vehetnek részt

Vidéki klubjaink és leírásuk 

A Miskolci Segítő Szolgálat és Alapszervezet klubfoglalkozásai:

 • Gégeklub
 • Mellműtött nők klubja
 • Fakanál klub
 • Érezzük magunkat jobban! klub (gyógytorna, étkezési tanácsok, egészséges életmód, lymphödéma kezelése, kézműves foglalkozás, gyógyászati segédeszközök használata, lélekápolás zenével, mozgás, kirándulás, beszédtanulás)
 • Gyógyító Harmónia Klub, Simonton klub

 A Hatvani Segítő Szolgálat és Alapszervezet klubfoglalkozásai:

 • Filmklub
 • Simonton tréning
 • Kreatív foglalkozás
 • Stresszoldó csoportfoglalkozás
 • Természetjárók klubja

A Debreceni Segítő Szolgálat és Alapszervezet klubfoglalkozásai: 

 • Reménység klub emlőbetegeknek
 • Hívás klub
 • Gyógytorna
 • Újjászületés Rehabilitációs Táncklub
 • Kézműves foglalkozás
 • Főzzünk, de okosan! klub

Szombathely:

 • ÉLGÉNÉ (Élni Gége Nélkül) klub (Szombathely)

Hegyvidék:

 • E-klub -Emlő-klub
 • „Beszélni nehéz” klub, beszédtanulás, relaxáció és gyakorlás

Berettyóújfalu:

 • Emlőklub

Hajdúszoboszló:

 • Fakanál klub

Siófok:

 • Meridián torna
 • Kézműves klub

Tab:

 • Kézműves klub

A vidéki klubfoglalkozásokról további információt a honlapon, az Alapszervezeteink fül alatt, az elérhetőségeken kaphat, a szervezetektől.
http://rakliga.hu/category/alapszervezetek/